Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Verwijzen Naar Ander Tabblad In Excel: Handige Tips En Trucs

Verwijzen Naar Ander Tabblad In Excel: Handige Tips En Trucs

Celverwijzing ander tabblad

Verwijzen Naar Ander Tabblad In Excel: Handige Tips En Trucs

Celverwijzing Ander Tabblad

Keywords searched by users: verwijzen naar ander tabblad excel excel verwijzing naar ander tabblad werkt niet, excel gegevens automatisch kopiëren naar ander tabblad, excel celverwijzing met formule, hyperlink naar ander tabblad excel, excel automatisch invullen ander tabblad, excel verwijzing naar tabblad naam, excel verwijzen naar cel met tekst, excel verwijzen naar ander tabblad variabel

Verwijzen naar een Ander Tabblad in Excel: Een Gedetailleerde Gids

Excel is een krachtige tool voor gegevensanalyse en het organiseren van informatie. Een van de handige functies van Excel is het vermogen om naar andere tabbladen te verwijzen. Dit stelt gebruikers in staat om informatie van het ene tabblad naar het andere over te brengen en complexe formules te maken die gegevens uit meerdere tabbladen combineren. In dit artikel zullen we een diepgaande blik werpen op het verwijzen naar een ander tabblad in Excel en u begeleiden door de verschillende aspecten ervan.

Wat is een celverwijzing?

Voordat we ingaan op het verwijzen naar een ander tabblad in Excel, is het belangrijk om te begrijpen wat een celverwijzing is. Een celverwijzing is een manier om naar een specifieke cel in een werkblad te verwijzen. Dit kan worden gedaan door de kolom- en rijlabels van de cel te gebruiken. Een celverwijzing wordt vaak gebruikt bij het maken van formules in Excel, waarbij de waarde van een cel wordt gebruikt om berekeningen uit te voeren.

Waarom verwijzen naar een ander tabblad?

Het verwijzen naar een ander tabblad in Excel kan nuttig zijn in verschillende situaties. Hier zijn enkele redenen waarom u mogelijk naar een ander tabblad wilt verwijzen:

 1. U wilt gegevens van het ene tabblad naar het andere kopiëren of overbrengen.
 2. U wilt formules maken die gegevens uit meerdere tabbladen combineren.
 3. U wilt de organisatie en structuur van uw werkbladen verbeteren.
 4. U wilt grafieken, tabellen of rapporten maken die gegevens uit meerdere tabbladen weergeven.

Stappen voor het maken van een celverwijzing naar een ander tabblad

Het maken van een celverwijzing naar een ander tabblad in Excel is eenvoudig. Volg gewoon deze stappen:

 1. Selecteer de cel waarin u de formule wilt invoegen.
 2. Typ een gelijkteken (=). Dit vertelt Excel dat u een formule gaat invoeren.
 3. Ga naar het andere tabblad door op het tabblad te klikken of te navigeren met behulp van de bladerknoppen onder aan het werkblad.
 4. Selecteer de cel of het celbereik waarnaar u wilt verwijzen.
 5. Keer terug naar het oorspronkelijke tabblad door op het tabblad te klikken of te navigeren.
 6. Voer de formule in of gebruik de celverwijzing zoals gewenst.

Voorbeeld van een celverwijzing naar een ander tabblad

Om het concept van een celverwijzing naar een ander tabblad beter te begrijpen, laten we een voorbeeld bekijken. Stel dat we een werkblad hebben met de naam “Inkomsten” en een ander werkblad met de naam “Uitgaven”. Op het werkblad ‘Inkomsten’ bevindt zich een lijst met maandelijkse inkomsten in de kolom A, en op het werkblad ‘Uitgaven’ bevindt zich een lijst met maandelijkse uitgaven in kolom B. Als we de totale winst willen berekenen, kunnen we een celverwijzing gebruiken om naar de inkomstencellen op het werkblad ‘Inkomsten’ te verwijzen en de uitgavencellen op het werkblad ‘Uitgaven’. De formule kan er als volgt uitzien: “=Inkomsten!A1 – Uitgaven!B1”. Hiermee kunnen we de winst voor elke maand berekenen zonder de gegevens handmatig te hoeven kopiëren.

Hoe een celverwijzing naar een ander tabblad wijzigen?

Soms wilt u mogelijk een celverwijzing naar een ander tabblad wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u gegevens in een werkblad hebt verplaatst of als u de naam van een werkblad hebt gewijzigd. Om een celverwijzing naar een ander tabblad te wijzigen, volgt u deze stappen:

 1. Selecteer de cel met de bestaande celverwijzing die u wilt wijzigen.
 2. Controleer de formulebalk bovenaan het Excel-venster. Hier ziet u de huidige celverwijzing.
 3. Klik met de muis in de formulebalk en wijzig de naam van het tabblad of de celverwijzing zoals gewenst.
 4. Druk op Enter om de wijzigingen op te slaan.

Gebruik van absolute celverwijzingen bij verwijzingen naar een ander tabblad

Wanneer u naar een ander tabblad verwijst, wordt de standaardcelverwijzing relatief gebruikt. Dit betekent dat de verwijzing kan worden gewijzigd als er rijen of kolommen worden ingevoegd of verwijderd. Als u wilt voorkomen dat de celverwijzing verandert, kunt u een absolute celverwijzing gebruiken. Een absolute celverwijzing wordt aangegeven door het gebruik van het dollarteken ($). Door het dollarteken voor de kolomletter en rijnummer te plaatsen (bijv. $A$1), kunt u ervoor zorgen dat de celverwijzing niet verandert, zelfs als er wijzigingen plaatsvinden in andere delen van het werkblad.

Gebruik van celbereiken bij verwijzingen naar een ander tabblad

Naast het verwijzen naar individuele cellen, kunt u ook celbereiken gebruiken bij verwijzingen naar een ander tabblad. Een celbereik bestaat uit een reeks aangrenzende cellen en wordt weergegeven met een dubbele punt (:). Bijvoorbeeld, als u alle gegevens in kolom A wilt opnemen, kunt u verwijzen naar ‘Tabbladnaam’!A1:A10, waarbij A1 de eerste cel is en A10 de laatste cel in het bereik is. Dit is handig als u een formule wilt maken die betrekking heeft op meerdere gegevenspunten.

Verwijzen naar een specifieke cel op een ander tabblad

Als u specifiek naar een cel wilt verwijzen op een ander tabblad, kunt u de celreferentie direct in de formule typen. Bijvoorbeeld, als u wilt verwijzen naar cel B5 op een werkblad met de naam “Blad1”, zou de formule er als volgt uitzien: “=’Blad1′!B5”. Hiermee kunt u gegevens uit specifieke cellen gebruiken in formules op andere tabbladen.

Verwijzingen naar een ander Excel-bestand

Naast het verwijzen naar een ander tabblad binnen hetzelfde Excel-bestand, kunt u ook verwijzen naar een ander Excel-bestand. Dit kan handig zijn als u gegevens uit verschillende bronnen wilt combineren. Om naar een ander Excel-bestand te verwijzen, gebruikt u de volledige bestandsnaam in de formule. Bijvoorbeeld: “=’C:\MijnDocumenten\Bestand.xlsx’!A1”. Hiermee kunt u gegevens uit een specifieke cel in een ander Excel-bestand gebruiken.

Excel verwijzing naar ander tabblad werkt niet

Soms kunnen er problemen optreden bij het verwijzen naar een ander tabblad in Excel. Hier zijn enkele mogelijke oorzaken en oplossingen:

 • Controleer of de naam van het tabblad correct is gespeld: zorg ervoor dat de namen van de tabbladen correct zijn gespeld en dat er geen spelfouten zijn.
 • Controleer de formule: dubbelklik op de cel met de verwijzing en kijk of de formule correct is ingevoerd. Een typefout kan ervoor zorgen dat de verwijzing niet werkt.
 • Controleer of het tabblad verborgen is: als het tabblad waar u naar wilt verwijzen verborgen is, moet u het eerst zichtbaar maken. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig tabblad en selecteer “Tabbladen weergeven” om alle tabbladen zichtbaar te maken.
 • Controleer of de werkmap is opgeslagen: als u verwijst naar een ander Excel-bestand, zorg er dan voor dat het bestand is opgeslagen op uw computer of netwerklocatie.

Excel gegevens automatisch kopiëren naar ander tabblad

Als u gegevens automatisch wilt kopiëren naar een ander tabblad in Excel, kunt u gebruikmaken van de functie “Koppelingen”. Met behulp van koppelingen kunt u gegevens uit een cel of een celbereik op één tabblad automatisch koppelen aan een cel op een ander tabblad. Wanneer de gegevens op het oorspronkelijke tabblad worden gewijzigd, worden de gekoppelde gegevens automatisch bijgewerkt op het gekoppelde tabblad. Om een koppeling te maken, selecteert u eerst de cel of het celbereik dat u wilt kopiëren, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u “Kopiëren”. Ga vervolgens naar het andere tabblad, klik op de cel waar u de gegevens wilt kopiëren en klik met de rechtermuisknop en selecteer “Plakken speciaal”. Selecteer “Koppeling” in het venster “Plakken speciaal” en klik op “OK”. Nu worden de gegevens automatisch gekopieerd naar het gekoppelde tabblad.

Excel verwijzing naar tabblad naam

Om naar een specifiek tabblad in Excel te verwijzen, kunt u de naam van het tabblad rechtstreeks in de formule typen. Bijvoorbeeld, als u wilt verwijzen naar cel A1 op een werkblad met de naam “Blad1”, zou de formule er als volgt uitzien: “=’Blad1′!A1”. Hierdoor wordt de waarde van cel A1 op “Blad1” weergegeven in de cel waarin u de formule invoert.

Excel verwijzen naar cel met tekst

Als u naar een cel wilt verwijzen die tekst bevat, gebruikt u dezelfde celverwijzingstechniek die u zou gebruiken voor een cel met numerieke gegevens. Excel behandelt tekst en nummers op dezelfde manier bij het maken van celverwijzingen.

Excel verwijzen naar ander tabblad variabel

Het is mogelijk om variabelen te gebruiken bij het verwijzen naar een ander tabblad in Excel.

Categories: Gevonden 41 Verwijzen Naar Ander Tabblad Excel

Celverwijzing ander tabblad
Celverwijzing ander tabblad

Klik op de cel waarin u de formule wilt invoeren. een gelijkteken (=) gevolgd door de formule die u wilt gebruiken. Klik op de tab van het werkblad waarnaar u wilt verwijzen. Selecteer de cel of het celbereik waarnaar u wilt verwijzen.Je kunt waardes op verschillende werkbladen gebruiken door verwijzingen te maken naar de cellen op die werkbladen. Gebruik de notatie “Werkbladnaam! Cel” in je formules. Bijvoorbeeld, “=Werkblad1!Selecteer op een werkblad de cel waarin u een koppeling wilt maken. Ga naar het tabblad Invoegen en selecteer Koppeling. U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel klikken en vervolgens op Koppeling… klikken op het snelmenu, of u kunt op Ctrl+K drukken.

Celverwijzingen gebruiken in een formule
 1. Klik op de cel waarin u de formule wilt invoeren.
 2. Typ een gelijkteken (=) op de formulebalk .
 3. Ga op een van de volgende manier te werk, selecteer de cel met de juiste waarde of typ de celverwijzing. …
 4. Druk op Enter.

Hoe Kan Ik In Excel Verwijzen Naar Ander Tabblad?

Hoe kan ik in Excel verwijzen naar een ander tabblad?
In deze video, beschikbaar op YouTube, leggen we uit hoe je kunt verwijzen naar een ander tabblad in Excel. We laten stap voor stap zien hoe je dit kunt doen en welke formules je daarvoor kunt gebruiken. Deze informatie is handig voor iedereen die met Excel werkt en gegevens wil ophalen of berekeningen wil maken op basis van informatie in een ander tabblad. Bekijk de video voor een duidelijke uitleg en ontdek hoe je efficiënt kunt werken met meerdere tabbladen in Excel.

Hoe Kan Ik Waardes Op Verschillende Werkbladen Gebruiken?

Om waardes op verschillende werkbladen te gebruiken, kun je doorverwijzingen maken naar de cellen op die werkbladen. Gebruik de notatie “Werkbladnaam!Cel” in je formules. Bijvoorbeeld, “=Werkblad1!B2” verwijst naar cel B2 op Werkblad1. Zorg ervoor dat je de juiste werkbladnaam en celreferentie gebruikt om de gewenste waarde op te halen. Deze methode stelt je in staat om informatie van verschillende werkbladen te gebruiken en te combineren in je analyses of berekeningen. Het kan handig zijn wanneer je gegevens wilt vergelijken, samenvoegen of analyseren die op verschillende werkbladen zijn opgeslagen.

Hoe Maak Je Verwijzingen In Excel?

Hoe maak je verwijzingen in Excel?

Om verwijzingen in Excel te maken, volg je de onderstaande stappen:

1. Klik op de cel waarin je de formule wilt invoeren.
2. Typ een gelijkteken (=) in de formulebalk.
3. Selecteer de cel met de juiste waarde op een van de volgende manieren: (voeg hier specifieke manieren toe om de cel te selecteren zoals het typen van de celcoördinaten of het gebruik van de muis)
4. Druk op Enter om de formule te voltooien.

Ontdekken 23 verwijzen naar ander tabblad excel

Excel 2010 - 1-49 - 3D-Verwijzingsformules Ander Werkblad - Youtube
Excel 2010 – 1-49 – 3D-Verwijzingsformules Ander Werkblad – Youtube
Excel 2010 - 1-48 - 3D-Verwijzingen Ander Werkblad-Werkmap 2 - Youtube
Excel 2010 – 1-48 – 3D-Verwijzingen Ander Werkblad-Werkmap 2 – Youtube
Hoe U Een Dynamische Hyperlink Naar Een Ander Blad Maakt In Excel?
Hoe U Een Dynamische Hyperlink Naar Een Ander Blad Maakt In Excel?
Verwijzing Naar Een Cel In Een Ander Bestand - Handleiding Excel
Verwijzing Naar Een Cel In Een Ander Bestand – Handleiding Excel
Gratis Tips Excel - Validatielijst Met Lijst Uit Andere Werkmap
Gratis Tips Excel – Validatielijst Met Lijst Uit Andere Werkmap
Celverwijzing Ander Tabblad - Youtube
Celverwijzing Ander Tabblad – Youtube
Excel Tabblad Kopiëren Of Verplaatsen - Youtube
Excel Tabblad Kopiëren Of Verplaatsen – Youtube

See more here: thammymat.org

Learn more about the topic verwijzen naar ander tabblad excel.

See more: thammymat.org/atletiek

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *